Om Inventum

Stiftelsen Inventum är en lokal stiftelse bildad av Region Västmanland 2015. 2021 beviljades Stiftelsen Inventum 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Inventum är en politisk och religiöst oberoende stiftelse som har som uppgift att främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden. Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Mål - att främja forskning och innovationer som utvecklar vårdarbetet samt bidrar till god livskvalitet för invånarna i Västmanland.

De projekt som stiftelsen kan ge bidrag till ska vara till nytta för patienter och invånarna i regionen och bidra till verksamhetens utveckling och innovationsförmåga.

https://regionvastmanland.se/om-regionen/forskning-och-innovation/stiftelsen-inventum/

Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse med bred kompetens inom forskning, innovation, marknads och företagsutveckling. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter jobbar utan arvoden.

Styrelseordförande, Marita Ljung. Styrelsen består av fem ledamöter som representerar olika områden.

Stiftelsen Inventum delar årligen ut stipendier till medarbetare och verksamheter inom regionen. Stöd från stiftelsen ska primärt användas till att frigöra mer tid för forskning eller innovation. Presentation av stipendiater sker på hösten vid regionfullmäktige och på regionens hemsida.
Bidrag har bland annat lämnats till att utveckla en produkt som med hög säkerhet som kan utesluta sömnapné, en produkt för strumppådragare för stödstrumpor, framtagandet av en prototyp till en luftfylld madrass som underlättar förflyttning av patient i sidled samt till att utveckla ett instrument för säkrare undersökning av luftvägarna. Detta är bara några exempel på stipendier som har delats ut till medarbetare

Koordinator anställd av Region Västmanland sedan april 2018 på 20 %

marie.liljeberg@regionvastmanland.se