Om Inventum

Stiftelsen Inventum är en lokal stiftelse bildad av Region Västmanland 2015.

2021 beviljades Stiftelsen Inventum 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Inventum är en politisk och religiöst oberoende stiftelse som har som uppgift att främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden. Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Mål - att främja forskning och innovationer som utvecklar vårdarbetet samt bidrar till god livskvalitet för invånarna i Västmanland.

De projekt som stiftelsen kan ge bidrag till ska vara till nytta för patienter och invånarna i regionen och bidra till verksamhetens utveckling och innovationsförmåga.

https://regionvastmanland.se/om-regionen/forskning-och-innovation/stiftelsen-inventum/

Stadgar

Ladda ner våra stadgar ››

Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse med bred kompetens inom forskning, innovation, marknads och företagsutveckling. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter jobbar utan arvoden.

Styrelsen består av fem ledamöter som representerar olika områden.

Styrelseordförande och ledamot:
Billy Bergåker, Västerås

Ordinarie ledamöter:
Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Pia Nordstedt, Västerås Stad

Suppleanter:
Björn Svartsgård, Region Västmanland
Agne Furingsten, Region Västmanland
Åke Tenerz, Region Västmanland

Stiftelsen Inventum delar årligen ut stipendier till medarbetare och verksamheter inom regionen. Stöd från stiftelsen ska primärt användas till att frigöra mer tid för forskning eller innovation. Presentation av stipendiater sker på hösten vid regionfullmäktige och på regionens hemsida.

Stipendier har exempelvis delats ut för att utveckla:

  • produkt som med hög säkerhet kan utesluta sömnapné.
  • produkt ”strumppådragare” för stödstrumpor.
  • prototyp till luftfylld madrass för att underlätta förflyttning av patient i sidled.
  • instrument för säkrare undersökning av luftvägar.