Om Inventum

Stiftelsen Inventum är en lokal stiftelse bildad av Region Västmanland 2015.

Inventum är en politisk och religiöst oberoende stiftelse som har som uppgift att främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden. Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Mål - att främja forskning och innovationer som utvecklar vårdarbetet samt bidrar till god livskvalitet för invånarna i Västmanland.

De projekt som stiftelsen kan ge bidrag till ska vara till nytta för patienter och invånarna i regionen och bidra till verksamhetens utveckling och innovationsförmåga.

https://regionvastmanland.se/om-regionen/forskning-och-innovation/stiftelsen-inventum/

Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse med bred kompetens inom forskning, innovation, marknads och företagsutveckling. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter jobbar utan arvoden.

Styrelseordförande, Marita Ljung. Styrelsen består av fem ledamöter som representerar olika områden.

2016-2017 har fokus varit att etablera stiftelsen. Styrelsen arbetat med att ta fram stadgar, ekonomi, policy, grafisk profil etc

Koordinator anställd av Region Västmanland sedan april 2018 på 20 %

marie.liljeberg@regionvastmanland.se

Stiftelsen Inventum delade under hösten 2018 de första stipendierna till två medarbetare i Region Västmanland. De två stipendiaterna fick medel för att fortsätta sitt arbete med att utveckla ett instrument för säkrare undersökning av luftvägarna och till framtagandet av en prototyp till en luftfylld madrass som underlättar förflyttning av patient i sidled mellan bår och säng.